Tilbud i samarbeid med Regnskap Norge

Spot med tak

Gjennom Regnskap Norge Spot med tak får din bedrift en forvaltningsavtale med et pristak som sikrer deg mot høye strømpriser i tider hvor markedet stiger, samtidig som avtalen følger spotpris når prisene er lave. Pristaket gjelder for et avtalt volum og en avtalt periode. Spot med tak passer for bedrifter som ønsker å følge markedet og samtidig sikre seg mot høye strømpriser.

Fakta om kraftavtalen

  • Månedlig fastbeløp
  • Spotpris ved lave markedspriser
  • Pristak som gir sikkerhet mot høye priser
  • Forsikringspremie som garanti for tak
  • Volum som avviker fra avtale avregnes i spot
  • Ingen forskuddsbetaling

Prisinformasjon

  • Månedlig fastbeløp strøm: 49.00 kr/mnd
  • Påslag inkl. elsertifikater: 2.99 øre/kWh
  • Energi og Klimarapportering: 99.00 kr/mnd
  • Fornybar Energi: 2.80 øre/kWh


Slik fungerer Regnskap Norge Spot med tak

Avtalt volum settes basert på estimert årsforbruk ved oppstart dersom ikke annet er avtalt. Volum som er sikret med et pristak er fordelt utover året ved bruk av en forbruksprofil hvor volumet som prissikres er høyere i vintermånedene enn sommermånedene. Slik får bedriften en skreddersydd strømavtale tilpasset bedriftens behov. Volum som avviker fra avtalt volum avregnes i spot.

Bedriften eier sine finansielle posisjoner som Fjordkraft AS har tatt på vegne av kunden. Ved opphør av avtalen før utløpsdatoen for prissikringene vil det forekomme et oppgjør for forsikringspremien for gjenværende avtaletid for bedriften.