Info om kraftavtalen

NSF -  Norsk Sentrumsforum

Gjennom NSF får bedriften din en strømavtale med prissikring. Avtalen demper svingningene for bedriften og gir mer forutsigbare strømkostnader. Våre kraftforvaltere kjenner markedet og jobber aktivt for å oppnå gode sikringspriser for våre kunder.

Fakta om kraftavtalen

  • Prissikring på deler av forbruket
  • Redusert risiko ved å spre strømkjøpet utover året
  • Lavere pris over tid
  • Ingen forskuddsbetaling

Prisinformasjon

  • Månedlig fastbeløp strøm: 0.00 kr/mnd
  • Påslag inkl. elsertifikater: 5.92 øre/kWh