Tilbud i samarbeid med Maskin Entreprenørenes Forbund

Spot med tak og avtalt volum

Spot med tak og avtalt volum gir din bedrift en forvaltningsavtale med et pristak som sikrer deg mot høye strømpriser i tider hvor markedet stiger, samtidig som avtalen følger spotpris når prisene er lave.

Fakta om kraftavtalen

  • En trygg strømavtale som gir forutsigbarhet
  • Spotpris ved lave markedspriser
  • Pristak som gir sikring mot høye priser
  • Ingen forskuddsbetaling
  • Ingen bindingstid

Prisinformasjon

  • Månedlig fastbeløp strøm: 49.00 kr/mnd
  • Påslag inkl. elsertifikater: 2.44 øre/kWh
  • Energi og Klimarapportering: 99.00 kr/mnd

Avtalen fornyes som hovedregel automatisk for en ny periode. Dersom pristak for neste periode overstiger forrige periodes pristak med 15 % eller mer skal kunden bekrefte bestilling av nytt pristak. Dersom slik bekreftelse ikke foreligger vil kunden få innkjøpsprisavtale etter utløpsdato.