Info om kraftavtalen

Innkjøpspris Landbruk

Med denne avtalen får bedriften din strøm til innkjøpspris. Bedriften får levert innkjøpsprisen for det prisområdet som målepunktet til den aktuelle strømmåleren befinner seg i.  

Dette er en strømavtalesom er godt egnet for alle bedrifter i landbruket.

Prisinformasjon

 • Månedlig fastbeløp strøm: 19.00 kr/mnd
 • Påslag inkl. elsertifikater: 2.53 øre/kWh
  • Pris fra 01.07.2024: 2.53 øre/kWh
  • Pris fra 01.08.2024: 2.53 øre/kWh

Min Bedrift

Min Bedrift er vår kundeportal og energirapporteringsverktøy. Dette er verktøyet som gir dere full oversikt over bedriftens strømkostnader og forbruk.

Aktiv bruk av Min Bedrift er derfor et viktig tiltak for å redusere strømkostnadene. Dere kan for eksempel hente ut rapporter for hele selskapet eller for hver enkelt strømmåler. Ved å ha et jevnest mulig strømforbruk, og unngå pristoppene, kan dere oppnå vesentlige besparelser både i strømpris og nettleie.

Vi tilbyr to abonnementer, Min Bedrift Basic og Min Bedrift Plus. Min Bedrift Basic er inkludert i avtalen om strømleveranse kostnadsfritt. Tilgangen til Min Bedrift forutsetter at strømleveransen er iverksatt.

Min Bedrift Basic gir dere tilgang til:

 • Oversikt over faktura og betalingsstatus.
 • Innsikt i bedriften sitt kundeforhold.

Min Bedrift Plus gir dere i tillegg tilgang til:

 • Forbruksrapporter.
 • Kostnadsrapporter og historikk.
 • Effektanalyser.
 • Mulighet til å invitere kollegaer, regnskapsfører eller andre som trenger tilgang