Info om kraftavtalen

Innkjøpspris Landbruk

Med denne avtalen får bedriften din strøm til innkjøpspris. Bedriften får levert innkjøpsprisen for det prisområdet som målepunktet til den aktuelle strømmåleren befinner seg i.  

Dette er en strømavtalesom er godt egnet for alle bedrifter i landbruket.

Prisinformasjon

  • Energi og Klimarapportering: 119.00 kr/mnd
  • Påslag inkl. elsertifikater: 2.53 øre/kWh
  • Månedlig fastbeløp strøm: 19.00 kr/mnd

Energi- og klimarapportering

Min Bedrift er vårt energirapporteringsverktøy. Dette er energiverktøyet som gir dere full oversikt over bedriftens strømkostnader og forbruk.

Aktiv bruk av Min Bedrift er derfor et viktig tiltak for å redusere strømkostnadene. Dere kan for eksempel hente ut rapporter for hele selskapet eller for hver enkelt strømmåler. Ved å ha et jevnest mulig strømforbruk, og unngå pristoppene, kan dere oppnå vesentlige besparelser både i strømpris og nettleie. 

 

Dette finner du i Min Bedrift

  • Oversikt over faktura og betalingsstatus.
  • Kontroll over forbruk, kostnader og historikk.
  • Detaljerte rapporter for alle bedriftens strømanlegg.
  • Klimaregnskap som hjelper bedriften din å kutte utslipp.
  • Mulighet til å invitere kollegaer, regnskapsførere eller andre som trenger tilgang.