Tilbud i samarbeid med Innkjøpsgruppen

Kraftforvaltning 90

Med Kraftforvaltning 90 får bedriften en strømavtale som kombinerer prissikring og spotpris, og gir bedriften en langsiktig avtale med en grad av forutsigbarhet. Denne produktstrukturen vil gi en jevnere priskurve gjennom året, og har som mål å unngå de høye pristoppene, spesielt i vintermånedene hvor det normalt er høyere strømpriser i markedet. Våre kraftforvaltere kjenner markedet og jobber aktivt for å oppnå gode sikringspriser for våre kunder.

Fakta om strømavtalen

 • Kombinasjon av Spotpris + prissikring
 • Aktiv forvaltningsavtale som demper prissvingninger
 • Ingen forskuddsbetaling
 • 12 måneders løpende oppsigelse
 • Månedlig markedsrapport

Prisinformasjon

 • Energi og Klimarapportering: 119.00 kr/mnd
 • Påslag inkl. elsertifikater: 2.59 øre/kWh
 • Månedlig fastbeløp strøm: 49.00 kr/mnd

Slik fungerer Kraftforvaltning 90

Kraftforvaltning 90 er en forvatningsavtale av typen Aktiv forvaltning. Graden av prissikring i leveringsperiode vil kunne variere fra 0-90 % gjennom leveringsåret avhengig av kraftforvalters markedssyn. I vinterhalvåret vil sikringsgraden minimum være 50%, og sommerhalvåret vil sikringsgraden maksimalt være 60%.

Prissikret volum blir beregnet basert på det til enhver tids siste estimerte årsforbruk fra netteier. Volumet prissikres etter en definert forbruksprofil.

Bedriften eier sin del av prissikringsposisjonene som Fjordkraft AS har tatt på vegne av kundene i porteføljen. Ved opphør av avtalen før avtaletidens utløp forekommer det et oppgjør for bedriftens del av prissikringsposisjonene i porteføljen. Andelen av prissikringsposisjonene gir enten økonomisk gevinst eller økonomisk tap for kunde avhengig av markedsverdi ved opphør.

Bedrifter på denne avtalen vil motta en månedlig markedsrapport med informasjon om markedet, kommentar fra porteføljeforvalter og prognoser for fremtidige priser.


Inngangsvinduer:

 • Kunder med oppstart av leveranse i årets første kvartal, ligger i spot frem til de trer inn i hovedfondet 01. juli samme år.
 • Kunder med oppstart av leveransen i årets andre kvartal, ligger i spot frem til de trer inn i hovedfondet 01. oktober samme år.
 • Kunder med oppstart i årets tredje kvartal, ligger i spot frem til de trer inn i hovedfondet 01. januar påfølgende år.
 • Kunder med oppstart av leveransen i årets fjerde kvartal, ligger i spot frem til de trer inn i hovedfondet 01. april påfølgende år.
 
 
 
 

Energi- og klimarapportering

Min Bedrift er vårt energirapporteringsverktøy. Dette er energiverktøyet som gir dere full oversikt over bedriftens strømkostnader og forbruk.

Aktiv bruk av Min Bedrift er derfor et viktig tiltak for å redusere strømkostnadene. Dere kan for eksempel hente ut rapporter for hele selskapet eller for hver enkelt strømmåler. Ved å ha et jevnest mulig strømforbruk, og unngå pristoppene, kan dere oppnå vesentlige besparelser både i strømpris og nettleie. 

 

Dette finner du i Min Bedrift

 • Oversikt over faktura og betalingsstatus.
 • Kontroll over forbruk, kostnader og historikk.
 • Detaljerte rapporter for alle bedriftens strømanlegg.
 • Klimaregnskap som hjelper bedriften din å kutte utslipp.
 • Mulighet til å invitere kollegaer, regnskapsførere eller andre som trenger tilgang.