Tilbud i samarbeid med IMS kjeden

Kraftforvaltning 90

Med Kraftforvaltning 90 får bedriften en strømavtale som kombinerer prissikring og spotpris, og gir bedriften en langsiktig avtale med en grad av forutsigbarhet. Denne produktstrukturen vil gi en jevnere priskurve gjennom året, og har som mål å unngå de høye pristoppene. Våre kraftforvaltere kjenner markedet og jobber aktivt for å oppnå gode sikringspriser for våre kunder.

Fakta om strømavtalen

 • Kombinasjon av Spotpris + prissikring
 • Aktiv forvaltningsavtale som demper prissvingninger
 • Sikringshorisont: inneværende år + 2 år
 • Ingen forskuddsbetaling
 • 12 måneders løpende oppsigelse, avbrudd under oppsigelsestid medfører bruddgebyr
 • Månedlig markedsrapport

Prisinformasjon

 • Månedlig fastbeløp strøm: 19.00 kr/mnd
 • Påslag inkl. elsertifikater: 2.89 øre/kWh
  • Pris fra 01.08.2024: 2.89 øre/kWh

Slik fungerer Kraftforvaltning 90

Kraftforvaltning 90 er en diskresjonær forvaltningsavtale av typen Aktiv forvaltning. Graden av prissikring i leveringsperiode vil kunne variere fra 0-90 % gjennom leveringsåret avhengig av kraftforvalters markedssyn. I vinterhalvåret vil sikringsgraden minimum være 50%, og sommerhalvåret vil sikringsgraden maksimalt være 60%. Prissikret volum blir beregnet basert på det til enhver tids siste estimerte årsforbruk fra netteier. Volumet prissikres etter en definert forbruksprofil. Sikringsgrad kan avvike mellom handels- og leveringstidspunkt ettersom det fysiske forbruk sikringsresultatet fordeles på kan avvike fra prognosevolumet som er grunnlag for handel. 

Prissikringene handles ut ifra de prisene som markedet forventer for leveringsperioden på sikringstidspunktet.

Bedrifter som er aktive på hovedfondet på denne avtalen vil motta en månedlig markedsrapport som inneholder informasjon om markedet, kommentar fra porteføljeforvalter og prognoser for fremtidige priser.

Inngangsvinduer:

 • Kunder med oppstart av leveranse i årets første kvartal, ligger i spot frem til de trer inn i hovedfondet 01. juli samme år.
 • Kunder med oppstart av leveransen i årets andre kvartal, ligger i spot frem til de trer inn i hovedfondet 01. oktober samme år.
 • Kunder med oppstart i årets tredje kvartal, ligger i spot frem til de trer inn i hovedfondet 01. januar påfølgende år.
 • Kunder med oppstart av leveransen i årets fjerde kvartal, ligger i spot frem til de trer inn i hovedfondet 01. april påfølgende år.

Eierskap til prissikringsposisjoner og oppgjør for sikringer

Bedriften eier sin andel av de prissikringsposisjonene som Fjordkraft AS har tatt på vegne av kundene i porteføljen. Ved opphør av avtalen før avtaletidens utløp forekommer det et oppgjør for de gjenværende prissikringsposisjonene for bedriften for gjenværende avtaletid. Andelen av prissikringsposisjonene gir enten økonomisk gevinst eller økonomisk tap for kunde avhengig av markedsverdi ved opphør.

Bindingstid

Bindingstiden på 12 måneder løper fra oppsigelsestidspunktet. Dersom Bedriften går ut av avtalen under oppsigelsestiden, tilkommer et bruddgebyr og et variabelt bruddgebyr.

 

Min Bedrift

Min Bedrift er vår kundeportal og energirapporteringsverktøy. Dette er verktøyet som gir dere full oversikt over bedriftens strømkostnader og forbruk.

Aktiv bruk av Min Bedrift er derfor et viktig tiltak for å redusere strømkostnadene. Dere kan for eksempel hente ut rapporter for hele selskapet eller for hver enkelt strømmåler. Ved å ha et jevnest mulig strømforbruk, og unngå pristoppene, kan dere oppnå vesentlige besparelser både i strømpris og nettleie.

Vi tilbyr to abonnementer, Min Bedrift Basic og Min Bedrift Plus. Min Bedrift Basic er inkludert i avtalen om strømleveranse kostnadsfritt. Tilgangen til Min Bedrift forutsetter at strømleveransen er iverksatt.

Min Bedrift Basic gir dere tilgang til:

 • Oversikt over faktura og betalingsstatus.
 • Innsikt i bedriften sitt kundeforhold.

Min Bedrift Plus gir dere i tillegg tilgang til:

 • Forbruksrapporter.
 • Kostnadsrapporter og historikk.
 • Effektanalyser.
 • Mulighet til å invitere kollegaer, regnskapsfører eller andre som trenger tilgang