Info om kraftavtalen

GOBB Spot

Spotpris er en strømavtale som er særlig godt egnet for små og mellomstore bedrifter. Bedriften får levert innkjøpsprisen for det prisområdet som målepunktet til den aktuelle strømmåleren befinner seg i.

Fakta om strømavtalen

  • Passer til alle bedrifter
  • Ingen forskuddsbetaling

Gjennom GOBB får dere ekstra gode betingelser på denne strømavtalen.

Prisinformasjon

  • Månedlig fastbeløp strøm: 0.00 kr/mnd
  • Påslag inkl. elsertifikater: 2.74 øre/kWh
  • Energi og Klimarapportering: 0.00 kr/mnd

Nyttig å vite om spotprisavtaler

For timesmålte anlegg avregnes timespris for anleggets prisområde multiplisert med timesforbruk. Profilmålte anlegg avregnes etter netteiers justerte innmatingsprofil.

Avtalen har ingen forskuddsbetaling og selvsagt ingen bindingstid. 

Spotprisavtaler følger markedet. I et marked med lave priser er det ofte det billigste alternativet. I et marked med høye priser og store svingninger slik som nå, innebærer spotpris høy risiko. Dersom strømkostnaden er viktig for bedriftens lønnsomhet, anbefaler vi forvaltningsavtaler hvor deler av forbruket er prissikret av våre kraftforvaltere.

 

Energi- og klimarapportering

Energi og klimarapportering er vår "Min Bedrift"-løsning. Dette er energiverktøyet som gir dere full oversikt over bedriftens strømkostnader og forbruk.

Aktiv bruk av Min Bedrift er derfor et viktig tiltak for å redusere strømkostnadene. Dere kan for eksempel hente ut rapporter for hele selskapet eller for hver enkelt strømmåler. Ved å ha et jevnest mulig strømforbruk, og unngå pristoppene, kan dere oppnå vesentlige besparelser både i strømpris og nettleie. 

 

Dette finner du i Min Bedrift

  • Oversikt over faktura og betalingsstatus.
  • Kontroll over forbruk, kostnader og historikk.
  • Detaljerte rapporter for alle bedriftens strømanlegg.
  • Klimaregnskap som hjelper bedriften din å kutte utslipp.
  • Mulighet til å invitere kollegaer, regnskapsførere eller andre som trenger tilgang.