Info om kraftavtalen

Fastpris

Med Fastpris får bedriften din en fast strømpris for et avtalt volum begrenset oppad til 70% for en avtalt periode på enten 3, 5 eller 7 år. Dermed får du full forutsigbarhet for prissikret volum, uavhengig av hvordan strømprisene utvikler seg i denne perioden.

Fakta om strømavtalen

·    Fast strømpris for avtalt volum

·    Forbruk som avviker fra avtalt volum avregnes i spot

·    Enklere budsjettering for din bedrift

·    Ingen forskuddsbetaling

Prisinformasjon

  • Månedsbeløp 99 kr/mnd
  • Påslag 2,5 øre/kWh

Slik fungerer Fysisk Fastpris

Fastpris er en strømavtale hvor fastprisen bestilles hos Statkraft etter ordre fra kunden. Avtalt volum settes basert på estimert årsforbruk ved avtaleinngåelse dersom ikke annet er avtalt. Kunden bestemmer selv hvor stor andel av volumet som skal prissikres, begrenset oppad til 70%. Prissikringene kan spres utover året ved bruk av enten en flat eller en profilert forbruksprofil.

Fastprisen leveres i månedsoppløsning, og ved avregning vil sikret volum per måned fordeles likt mellom alle timer i måneden. Forbruk som avviker fra avtalt volum i hver enkelt time, vil bli avregnet mot spotpris i det aktuelle målepunktets prisområde, og vises som over- og underforbruk på fakturaen. Det vil si at dersom dere har brukt mer enn det avtalte fastprisvolumet, såkalt overforbruk, blir dette fakturert til gjeldende spotpris. Hvis dere bruker mindre enn fastprisvolumet, såkalt underforbruk, blir differansen mellom fastpris og spotpris for underforbruket lagt til på fakturaen. Dersom spotprisen er lavere enn fastprisen gir dette et pristillegg. Hvis spotprisen er høyere enn fastpris gir det en prisreduksjon.

Ved å tegne fastprisavtale, binder du deg til prisen og hele volumet man sikrer i avtaleperioden. Fastprisavtalen er ikke omsettelig eller endringsbar etter anskaffelse. Avtalen er dermed ikke mulig å si opp.