Tilbud i samarbeid med Everyhair

Fjordkraft Forutsigbar

Med Fjordkraft Forutsigbar får bedriften din en forvaltningsavtale med gradvis økende prissikring. Avtalen demper svingningene for bedriften og gir mer forutsigbare strømkostnader. Med denne strømavtalen får bedriften din en kombinasjon av spotpris og prissikring.

Fakta om Forutsigbar

  • Prissikring på 50 % av forbruket
  • Redusert risiko ved å spre strømkjøpet utover året
  • Jevnere/mer forutsigbare strømpriser over tid
  • Ingen forskuddsbetaling
  • Månedlig markedsrapport

Prisinformasjon

 

Slik fungerer Fjordkraft Forutsigbar

Forutsigbar kombinerer sikring og spot og gir bedriften en langsiktig avtale med en grad av forutsigbarhet. Denne produktstrukturen vil gi en jevnere priskurve gjennom året, uten de for høye toppene og dype dalene.

Forutsigbar fungerer slik at bedriften ligger i spot inntil et halvt år etter inngått avtale. Deretter vil bedriften få prissikret volum allerede i andre halvår. I påfølgende år får dere full uttelling ved gradvis økende sikret volum. Avtalen har 2 inngangsvinduer:

  • Bedrifter som inngår avtalen i perioden16.12. -15.06. vil få spot frem til 01.07.xx. Fra 01.07.xx vil kunden få prissikret volum.
  • Bedrifter som inngår avtalen i perioden 16.06. -15.12. vil få spot frem til 01.01.xx (årsskiftet), for så å få prissikret volum fra 01.01.

 

Hva betyr gradvis økende sikring

For å minimere timingsrisiko sikres en prosentandel av porteføljen hver eneste handelsdag gjennom et helt år. For inneværende år gjennomføres alle handler for å oppnå en sikret pris til levering neste år. Prissikret volum blir beregnet basert på estimert årsforbruk fra netteier. Volumet prissikres etter en definert forbruksprofil, hvor det prissikres mer i vinterhalvåret enn i sommerhalvåret.

Bedriften eier sin andel av de prissikringsposisjonene som Fjordkraft AS har tatt på vegne av kundene i porteføljen. Ved opphør av avtalen forekommer det et oppgjør for de gjenværende prissikringsposisjonene for bedriften. Andelen av de prissikrings posisjonene gir enten økonomisk gevinst eller økonomisk tap for bedriften avhengig av markedsverdi ved utgang.
 

Prisinformasjon

  • Månedsbeløp: 49,-
  • Påslag inkludert elsertifikater: 3,04 øre/kWh