Info om strømavtalen

Spot + Fast

Mange av oss kjenner på en ekstra bekymring for høye strømpriser, og det er vanskelig å spå hvilken vei strømprisene vil gå. Denne avtalen kombinerer spotpris og fastpris, for å dempe prissvingningene.

Mange av oss kjenner på en ekstra bekymring for høye strømpriser. Det er vanskelig å spå hvilken vei strømprisene vil gå, og derfor jobber vi med en ny strømavtale som demper prissvingningene. Avtalen kombinerer spotpris og fastpris.

Slik fungerer det

50 % av strømmen får en fastpris - Vi tar utgangspunkt i ditt siste års forbruk for å estimere hvor mye strøm du vil bruke i avtaleperioden. 50% av det forbruket fordeles på månedene i avtaleperioden, ut i fra når våre kunder typisk bruker strøm. Det vil si mer i vintermånedene enn i sommermånedene.

Halvparten av strømforbruket får du altså til samme pris, uavhengig av hva som skjer med strømprisene fremover.

Resten av strømmen du bruker følger spotprisen - Dette er smart for deg som ikke ønsker å binde strømprisen 100%. Spotprisen endrer seg fra time til time og er gjerne lavere på de tidene av døgnet hvor vi bruker lite strøm. Det vil si at du kan tilpasse forbruket ditt slik at strømregningen blir lavere. Spotprisen ligger tilgjengelig i appen, så du enkelt kan følge med.

Prisinformasjon

Avtalen gjelder i 12 måneder pluss de dagene som gjenstår av den måneden avtalen starter opp.

  • Månedlig fastbeløp: 49.00 kr/mnd
  • Påslag strøm: 5.90 øre/kWh
  • Sikret pris: 250.00 øre/kWh

Strømavtalen har 12 måneders bindingstid.

I strømprisen er lovpålagte kostnader for elsertifikat inkludert. Denne ordningen bidrar til å finansiere strøm produsert fra fornybare energikilder.

Hva skjer hvis avtalen sies opp?

Fordi vi sikrer prisen for deg, er det en bindingstid på avtalen. Vi kjøper inn strøm på forhånd, og denne må selges igjen om avtalen sies opp. Hvis vi må selge strømmen din til en lavere pris enn vi har kjøpt den for, må dette dekkes av deg som kunde. Hvor mye du skal betale kan derfor variere, men minimumsbeløpet for å si opp avtalen er 500 kr.

Hva skjer etter fastprisperioden?

Er du kunde hos oss fra før vil du tilbakeføres til strømavtalen du hadde tidligere, uten noen bindingstid. Er du ny kunde vil du få strømavtalen Strøm til spotpris. Dette skjer automatisk, uten at du trenger å gjøre noe. Så snart fastprisperioden er ferdig, står du fritt til å bytte til den strømavtalen du ønsker.

Vi fikser det praktiske

Når du bestiller strøm fra oss, ordner vi alt det praktiske. Du slipper å kontakte din lokale netteier for å gi beskjed om at du skal ha strøm fra Fjordkraft.

Nettleie fra din lokale netteier kommer i tillegg til strømprisen. For å gjøre det enkelt får du strøm og nettleie samlet på én regning. Du slipper selvsagt å betale noe på forskudd, du betaler kun for den strømmen du allerede har brukt.

Du kan sammenligne strømavtaler på Forbrukerrådets strømprisportal.