Info om strømavtalen

Knif

I KNIF Sikret 50 er halve strømforbruket prissikret på forhånd, og halve forbruket følger markedsprisen på strøm. Dette demper prissvingningene og gjør strømkostnadene mer forutsigbare.

Med denne avtalen er halve strømforbruket prissikret på forhånd, og halve forbruket følger markedsprisen på strøm. Dette demper prissvingningene og gjør strømkostnadene mer forutsigbare.

Prisinformasjon

Du får den strømprisen som forvalterne oppnår. I tillegg til strømprisen kommer påslag og fastbeløp.

  • Månedlig fastbeløp: 15.00 kr/mnd
  • Påslag strøm: 3.96 øre/kWh

I påslaget er lovpålagte kostnader for elsertifikat inkludert. Denne ordningen bidrar til å finansiere strøm produsert fra fornybare energikilder.

Vi fikser det praktiske

Når du bestiller strøm fra oss, ordner vi alt det praktiske. Du slipper å kontakte din lokale netteier for å gi beskjed om at du skal ha strøm fra Fjordkraft.

Nettleie fra din lokale netteier kommer i tillegg til strømprisen. For å gjøre det enkelt får du strøm og nettleie samlet på én regning. Du slipper selvsagt å betale noe på forskudd, du betaler kun for den strømmen du allerede har brukt.

Du kan sammenligne strømavtaler på Forbrukerrådets strømprisportal.

Avtalevilkår