«Klimanjaro» - et klimainitiativ med enormt potensiale

Fjordkraft har vært klimanøytrale siden 2007. Nå går vi ett skritt lenger, og stiller krav om klimanøytralitet til alle våre leverandører. Med leverandørene på laget kan vi gange effekten av egne klimakutt med mer enn 100!

Publisert: 08. mai 2018

Vi har døpt klimainitiativet «Klimanjaro» – et ordspill på Afrikas høyeste fjell, Kilimanjaro.

 

Kilimanjaro er krevende å bestige, men det store flertallet klarer det med riktige forberedelser. På samme måte er «Klimanjaro» ambisiøst, men fullt gjennomførbart. Smeltingen av Kilimanjaros isbreer akselererer dessuten som følge av menneskeskapte klimaendringer, og er et godt bilde på utfordringene verden står overfor.

 

 

Vi må handle nå

Det finnes mange gode miljøinitiativ, men vi mener «Klimanjaro» er tiltaket med den klart største effekten. Skal vi klare å begrense temperaturstigningen til under to grader, må vi velge tiltak som virkelig monner, og vi må gjøre det nå. Klimaendringene er allerede synlige over store deler av verden, og når vi ikke «togradersmålet» blir klimaendringene umulige å kontrollere.

 

Derfor er det gledelig å se at «Klimanjaro» har blitt godt mottatt, både av leverandører og organisasjoner som jobber for klimakutt. Initiativet har også fått hederlig omtale av FN.

 

 

Fra ideal til standard

Det å være klimanøytral innebærer at man kutter egne utslipp av klimagasser så mye som mulig, og kompenserer for det man ikke klarer å kutte selv. Det kan man gjøre ved å kjøpe klimakvoter, som innebærer at man investerer i utslippsreduksjon i andre land.

 

Vi i Fjordkraft mener at næringslivet har et ansvar utover det å tjene penger. Samtidig tror vi det vil være et konkurransefortrinn for de bedriftene som våger å ta sats nå, og stiller de samme kravene til sine leverandører.

 

Fjordkrafts mål med «Klimanjaro» er at klimanøytralitet ikke lenger skal være idealet vi drømmer om, men den nye standarden for norske selskaper. Klarer vi det, har vi gitt et betydelig bidrag i kampen mot global oppvarming!

 

Her kan du lese mer om Klimanjaro.