Hvorfor kommer det ny nettleiemodell?

Var dette svaret nyttig?
Ja Nei