Full Kontroll er en ny måte å betale strømregningen på

Med tjenesten Full Kontroll får du ganske enkelt fordelt kostnadene dine gjennom året – slik at du betaler et jevnt beløp hver måned.

Fordi strømforbruket stadig endrer seg, vil det jevne beløpet noen måneder være høyere enn det faktiske forbruket ditt, andre måneder vil det være lavere. Men gjennom året jevner dette seg ut, slik at du ender opp med å betale det samme for strømmen som du ellers ville gjort.

Full Kontroll er ikke en strømavtale, men en betalingstjeneste du bestiller i tillegg til den avtalen du allerede har.

Tjenesten leveres av vårt betalingsselskap Steddi AS.