Kan flere i familien laste ned appen?

Nei, per i dag er det kun én person per husstand som kan ha tilgang til appen. Dersom dette endrer seg vil du få informasjon om det.

Var dette svaret nyttig?
Ja Nei