Takk for din søknad!

Vi har registrert søknaden, og dere blir nå tatt med i vurderingen om utdeling av sponsormidler. Alle søkere vil bli kontaktet etter at søknadsfristen er gått ut.

Du vil også få en kvittering på den registrerte e-postadressen.

Vennlig hilsen
Fjordkraft