Hvordan kan mine barn bruke tjenesten?

Barn under 16 år kan benytte videokunsultasjon med allmennlege kostnadsfritt. Den voksne må selv bestille gjennom sin bruker, og være tilstede under konsultasjonen. Øvrige tjenester som er inkludert i Fjordkraft Helsefordel dekkes ikke for barn under 16 år.

Var dette svaret nyttig?
Ja Nei