Åpne som pdf 22.12.2020

22.12.2020

Følgende endringer er foretatt i vilkår gjeldene fra 2021

 

2.1. Presisering av hva som kan gi rett til utredning og behandling

Nytt punkt:
Ved viderehenvisning benytter vi oss av både offentlige og private helseaktører. Vi tilstreber primært å få tjenesten utført av det offentlige, og benytter oss blant annet av fritt sykehusvalg. Det vil av våre leger bli foretatt en medisinsk vurdering av ventetiden i det offentlige, og private aktører vil da bli vurdert.

2.2. Utredning og behandling som dekkes av avtalen
Ny presisering/sammenslåing av punkter i andre avsnitt:
Første viderehenvisning i et utrednings/behandlingsforløp som er dekket av avtalen, tilstreber vi å få tildelt innen 20 virkedager (psykolog 10 virkedager) etter at Frisk-Sentralen har mottatt informasjon om dette fra vår videolege.

Ny tekst Dagkirurgisk inngrep:
Et dagkirurgisk inngrep skal være en konsekvens av vurderingen til den aktuelle legespesialist som vår videolege har henvist til. Eventuell viderehenvisning til dagkirurgisk inngrep fra legespesialist, skal godkjennes og administreres av Frisk-Sentralen. Dagkirurgi har en karenstid på 2 måneder etter avtaleinngåelse.

2.3. Unntak
Setning flyttet fra 2.2 Dagkirurgisk inngrep til 2.3 Unntak:
Avtalen dekker ikke dagkirurgiske inngrep med totalkostnad som overstiger kroner 30.000 i tilfeller der Frisk-Sentralen benytter private aktører.

3. Generelt
Nytt punkt:
Force Majeure
Frisk-Sentralen er ikke ansvarlig for hindring eller begrensning av tjenester som inngår i avtalen på grunn av forhold utenfor Frisk-Sentralen sin kontroll, og som Frisk-Sentralen ikke kunne forutse, unnvære eller overvinne følgene av (Force Majeure). Eksempelvis naturkatastrofer, pandemier osv.