Får man dobbel ladekapasitet (7,4 kW) hvis man bare lader én bil på “Dobbel Salto”?

Nei. Det er maks 3.7 kW per uttak. Du får ikke dobbel effekt.

Var dette svaret nyttig?
Ja Nei