Strøm til Innkjøpspris

Som medlem av Skattebetalerforeningen får du vår mest populære strømavtale enda billigere. Du får strømmen din til innkjøpspris og betaler kun månedsbeløp.

Prisinformasjon:

Du betaler spotpris for strømmen.

 • Månedsbeløp: 24 kr
 • Påslag på 3,83 øre/kWh kommer i tillegg til spotpris.

Påslaget inkluderer lovpålagte kostnader for elsertifikat. Det innebærer at du som forbruker er med på å finansiere kraft produsert fra fornybare energikilder.

 

Inkludert i avtalen får du Trippelgaranti kostnadsfritt i tre måneder, deretter er prisen 1,50 kr/dag. Tjenesten er helt uforpliktende, og du kan når som helst avbestille hvis du ønsker det.Strøm til Innkjøpspris

 

Trippelgaranti

Med Trippelgaranti får du færre bekymringer dersom du blir syk, arbeidsledig eller opplever å måtte betale egenandel for elektriske feil. Trippelgaranti gir deg tre enkle fordeler:

 • 0,- i strømregning om du blir syk
  Blir du sykemeldt dekker vi kostnadene for strøm og nettleie i inntil 6 måneder. Maksimalt beløp per måned er 5000,-. Egne vilkår for alders- og uførepensjonister.

 • 0,- i strømregning om du blir arbeidsledig
  Blir du arbeidsledig dekker vi kostnadene for strøm og nettleie i inntil 6 måneder. Maksimalt beløp per måned er 5000,-.

 • 0,- i egenandel om lynet slår ned
  Ødelegges elektronisk inventar av lynnedslag, overspenning eller elektriske feil får du normalt dette dekket av innboforsikringen. Men ofte må du likevel betale en betydelig egenandel. Vi dekker egenandelen din med inntil 4000,-.

Forsikringsbevis og vilkår

Skademeldingsskjema på sedgwick.com 
Logg inn med passord.
Access Code: Dinskade