Naturviterne Spot

Med spotpris betaler du det samme som vi kjøper strømmen for. Dette er den mest populære avtaleformen for strøm.

Prisinformasjon:

Med denne strømavtalen betaler du spotpris for strømmen.

  • Påslag strøm: 4.99 øre/kWh
  • Månedlig fastbeløp: 19.00 kr/mnd

Påslaget inkluderer lovpålagte kostnader for elsertifikat. Det innebærer at du som forbruker er med på å finansiere kraft produsert fra fornybare energikilder.

 

Naturviterne Spot