Gode strømtilbud til Mekonomen

Spotpris 

Med denne lavprisavtalen får bedriften din ganske enkelt den samme prisen som vi handler for på kraftbørsen. Dette er en innkjøpsprisavtale som er særlig godt egnet for små og mellomstore bedrifter. 

Se dagens spotpris

Ingen av avtalene har fastbeløp eller forskuddsbetaling, og selvsagt ingen bindingstid.

Bedriften din bestemmer selv hvor lenge dere vil være kunde hos oss!

Fjordkraft Aktiv

Aktiv er en forvaltningsavtale for bedrifter som ønsker å oppnå gevinst i form av lavere strømpriser. Våre kraftforvaltere kjenner markedet og jobber aktivt for at bedriften din skal oppnå bedre pris enn spotprisen.

Fakta om kraftavtalen

 • En aktiv forvaltningsavtale
 • Gode historiske resultater

Med Aktiv får din bedrift en avtale som gir optimal energiforvaltning i et marked i stadig bevegelse. Avtalen har vist seg lønnsom og har slått spot i 11 av 13 år. Porteføljen avregnes månedlig og verdien av forvaltningen går til fradrag eller tillegg på faktura.

Fjordkraft Spot med Tak

Spot med tak og avtalt volum gir din bedrift en forvaltningsavtale med et pristak som sikrer deg mot høye strømpriser i tider hvor markedet stiger, samtidig som avtalen følger spotpris når prisene er lave.

Fakta om kraftavtalen

 • En trygg strømavtale som gir forutsigbarhet
 • Spotpris ved lave markedspriser
 • Pristak som gir sikring mot høye priser

Fjordkraft Forutsigbar 

Forutsigbar er strømavtalen som sikrer deg lavere strømpriser over tid.

Fakta om kraftavtalen

 • Historisk sett lavere strømpriser over tid sammenlignet med spot
 • Reduserer risiko for høye strømpriser gjennom vinterhalvåret
 • Kutter pristopper
 • Statkraft, et av Europas beste handelsmiljø, sikrer deg gode priser
 • Dagens markedssituasjon gir bedre forvaltningspris enn spot sammenlignet med 2018
 • Mer forutsigbare strømkostander
 • Jevner ut prissvingningene
 • Lavere kostnader over tid