Spesialtilbud på strøm

Knif

Nå får alle bedrifter og medlemsorganisasjoner tilknyttet Knif flere muligheter i valg av strømavtale. Din virksomhet kan enkelt finne den avtalen som er best egnet for deres behov. Velg mellom ulike grader av fleksibilitet og sikringsgrad, og få en avtale med svært gode betingelser.

Knif Sikret 50 bedrift

Om bedriften din ønsker stor grad av forutsigbarhet for strømforbruket, anbefaler vi Knif Sikret 50. Dette er en avtale hvor halve forbruket sikres på forhånd. Dermed dempes prissvingningene og det blir enkelt å holde oversikt over hvordan kostnadene vil bli fremover.

Knif Sikret 30 bedrift

Med denne forvaltningsavtalen sikres omlag 30% av strømforbruket. Dermed oppnår bedriften din forutsigbarhet for deler av forbruket, samtidig som størstedelen av volumet følger utviklingen i markedet.

Knif Spot bedrift

Ved å velge spotavtalen vil prisene til din bedrift følge markedet, uten noen form for prissikring. Bedriften din betaler det samme som vi kjøper strømmen for.