KNIF Spotpris privat

Med denne avtalen får du ganske enkelt strømmen din til spotpris. Det betyr at strømavtalen følger markedsprisen fra time til time, noe som normalt gir lave priser over tid. Spotpris passer for deg som:

  • Er opptatt av å bruke strømmen når den er billigst
  • Ønsker en rimelig strømavtale over tid
  • Vil bruke Fjordkraft-appen til smart strømstyring

Prisinformasjon

Du får strømmen til spotpris. I tillegg betaler du et månedlig fastbeløp og påslag per kWh.

  • Påslag strøm: 3.83 øre/kWh
  • Månedlig fastbeløp: 15.00 kr/mnd

I påslaget er lovpålagte kostnader for elsertifikat inkludert. Denne ordningen bidrar til å finansiere strøm produsert fra fornybare energikilder.

Avtalevilkår

KNIF sikret 50 privat

Prisinformasjon

I KNIF Sikret 50 er halve forbruket sikret på forhånd. Dette demper prissvingningene og gjør strømkostnadene mer forutsigbare. KNIF Sikret 50 er strømavtalen for deg som ønsker stor grad av forutsigbarhet rundt bedriftens energikostnader.

  • Påslag strøm: 3.96 øre/kWh
  • Månedlig fastbeløp: 15.00 kr/mnd

I påslaget er lovpålagte kostnader for elsertifikat inkludert. Denne ordningen bidrar til å finansiere strøm produsert fra fornybare energikilder.

Avtalen har 3 inngangsvinduer:

  • Om du har inngått i avtalen i perioden 16.12.-15.06. vil du få spot frem til 01.07.xx. Fra 01.07.xx vil du få prissikret volum i bulk fond. Du vil tre inn i hovedfondet fra 1.januar påfølgende år.
  • Om du har inngått i avtalen i perioden 15.06.-01.10. vil du få spot frem til 1.januar, for så å tre inn i hovedfondet og få prissikret volum fra 1.januar påfølgende år.
  • Om du har inngått i avtalen i perioden 01.10.-15.12. vil du få spot frem til 1.januar, for så å få prissikret volum i bulk fond og fra 1.januar året etter vil du tre inn i hovedfondet.

Avtalevilkår

Billige mobilabonnement

Nå kan du få ekstra billige mobilabonnement for hele familien. Som medlem får du tilgang til utvalgte mobilabonnement til spesialpris hos Fjordkraft!