Spesialtilbud på strøm

BoligMentoren

Gjennom BoligMentoren kan du få tilgang til to ulike strømavtaler hos Fjordkraft. Du velger selv om du ønsker en enkel spotavtale eller en avtale med prisgaranti.

Boligmentoren Garanti

En forutsigbar strømavtale med prisgaranti

Med denne avtalen får du en forutsigbar og rimelig strømavtale som sikrer deg mot høye pristopper. Prisen fastsettes for minimum to uker frem i tid. Det betyr at dersom det blir prisendring får du varsel minimum 14 dager før, slik at du alltid vet hva du skal betale.

Avtalen passer for deg som:

  • Vil ha en trygg og forutsigbar strømavtale
  • Vil ha samme strømpris hele døgnet

Bestill strøm

Prisinformasjon

I perioden 1. oktober til 31. desember har avtalen et pristak på 147,90 øre/kWh. Vi garanterer altså at du ikke betaler mer enn denne maksprisen uansett hva som skjer i strømmarkedet.

  • Strømpris: 145.90 øre/kWh
  • Månedlig fastbeløp: 24.00 kr/mnd
  • Rabatt: -2.00 øre/kWh

I strømprisen er lovpålagte kostnader for elsertifikat inkludert. Denne ordningen bidrar til å finansiere strøm produsert fra fornybare energikilder.

Avtalevilkår

 

Boligmentoren Spotpris

En strømavtale som følger spotprisen

Med denne avtalen får du ganske enkelt strømmen din til spotpris. Det betyr at strømavtalen følger markedsprisen fra time til time, noe som normalt gir lave priser over tid. Spotpris passer for deg som:

  • Er opptatt av å bruke strømmen når den er billigst
  • Ønsker en rimelig strømavtale over tid
  • Vil bruke Fjordkraft-appen til smart strømstyring

 

Bestill strøm  Avtalevilkår

Prisinformasjon

Du får strømmen til spotpris. I tillegg betaler du et månedlig fastbeløp og påslag per kWh.

  • Månedlig fastbeløp: 24.00 kr/mnd
  • Påslag strøm: 5.49 øre/kWh

I påslaget er lovpålagte kostnader for elsertifikat inkludert. Denne ordningen bidrar til å finansiere strøm produsert fra fornybare energikilder.

Vi fikser det praktiske

Når du bestiller strøm fra oss, ordner vi alt det praktiske. Du slipper å kontakte din lokale netteier for å gi beskjed om at du skal ha strøm fra Fjordkraft. Bestiller du strøm til en ny adresse, får du automatisk tilsendt vilkår for nettleie fra din netteier.

Nettleie fra din lokale netteier kommer i tillegg til strømprisen. For å gjøre det enkelt får du strøm og nettleie samlet på én regning. Du slipper selvsagt å betale noe på forskudd, du betaler kun for den strømmen du allerede har brukt.