Spesialtilbud på strøm

BoligMentoren

BoligMentoren Spot

Med spotpris betaler du det samme som vi kjøper strømmen for. Dette er den mest populære avtaleformen for strøm.

Prisinformasjon:

Du betaler spotpris for strømmen.

  • Månedsbeløp: 24 kr
  • Påslag på 4,99 øre/kWh kommer i tillegg til spotpris.

Påslaget inkluderer lovpålagte kostnader for elsertifikat. Det innebærer at du som forbruker er med på å finansiere kraft produsert fra fornybare energikilder.

 BoligMentoren Spot