Agrol Forutsigbar 70 er en strømavtale som kombinerer spotpris med prissikring. Dette er en langsiktig avtale med formål å gi dere en jevnere og mer forutsigbar strømpris. Avtalen prissikres jevnt med 1/250 daglig over en periode på tolv måneder (250 handelsdager), fra oktober til september. Disse sikringene blir deretter brukt fra 1. januar påfølgende år.

Sikringsstrategien medfører at i perioder med stigende og høye priser vil avtalen ofte ligge under spotpris, og skjerme dere mot pristoppene. I perioder med fallende og lave markedspriser kan sikringene ligge over spotprisen. Siden avtalen kombinerer prissikringer og spotpris, vil spotprisandelen da trekke prisen på avtalen nedover, på samme måte som sikringene demper pristoppene når spotprisen er høy.

Fakta om avtalen

 • Kombinerer spotpris med prissikring 30/70 (+/-20 %)    
 • Ingen bindingstid eller oppsigelsestid, men dere er ansvarlig for deres prissikringer, og disse selges ut ved et avtaleopphør. Dette vil gi enten en økonomisk gevinst eller tap for dere, avhengig av sikringens verdi sammenlignet med gjeldende markedspris på opphørstidspunktet.
 • Passer for dere som ønsker forutsigbarhet i form av jevnere strømpriser og har et langt tidsperspektiv
 • Nye kunder slippes inn i hovedfondet en gang i året. I mellomtiden blir dere plassert i et ventefond der prissikringen gjøres som et engangskjøp, såkalt bulksikring. Ved oppsigelse etter bulkkjøp kan et stort strømvolum føre til stor gevinst eller stort tap ved salg av disse.
 • Dette er en ny avtale, men tilsvarende avtale med 50% sikring har levert gode resultater historisk:
  • gjennomsnittlig 27,82 øre/kWh under spotpris per måned i 2021
  • gjennomsnittlig 78,80 øre/kWh under spotpris per måned i 2022
  • historiske tall er ingen garanti for framtidige resultat

Spesialpriser fordi dere er Agrol bruker

 • Fastbeløp per måler per måned: 10 kr. Dere betaler for maksimalt tre målere
 • Påslag inkl. lovpålagte elsertifikater: 3,05 øre/kWh
 • Min Bedrift: Gratis (ordinær pris 99 kr per måler)

Inngangsvinduer

 • Bedrifter som inngår avtalen i perioden 01.10 - 15.06 vil få spotpris fram til 01.07. Fra 01.07 vil dere få prissikringer gjennom et bulkkjøp, før dere blir en del av hovedfondet fra årsskiftet.
 • Bedrifter som inngår avtalen i perioden 16.06 – 30.09 vil få spotpris frem til årsskiftet og blir deretter en del av hovedfondet.

 

Bestill Agrol forutsigbar70

Nyttige lenker: