Bestill

Shell-avtalen

Steg 1 av 2
Webside-salg

Priser

Månedsbeløp: 39,-

Strømpris: Innkjøpspris

Påslag: 4,49 øre/kWh (inkl. elsertifikat)

Les mer om Shell-avtalen