Fjordkraft er sertifisert Miljøfyrtårn

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Man må oppfylle kriterier og gjennomføre tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Som Miljøfyrtårn må man avgi en årlig klima- og miljørapport der effektene av miljøtiltakene måles, nye mål settes og tiltaksplaner legges for å forbedre prestasjonene.

Vi har blant annet opprettet en miljøgruppe i Fjordkraft som jobber aktivt med miljøtiltak i hverdagen. 


Foreløpig har vi en hovedkontorsertifisering for kontoret i Bergen. Vi må ha egne sertifiseringer for kontorene i Trondheim og Sandefjord. Dette kommer på plass i løpet av høsten 2017.

Les mer på www.miljofyrtarn.no