Vi gjennomfører for tiden et program for kostnadsreduksjon. Vi inngår derfor ikke nye avtaler om sponsing og har per i dag ikke mulighet til å støtte andre formål enn de vi allerede har avtaler med.

Beklager at vi ikke kan være til hjelp.

Lykke til videre!

Vennlig hilsen oss i Fjordkraft