Oppfyller rapporteringskravene

Fjordkraft stiller i dag krav om at leverandører skal etterleve menneskerettigheter og redusere eget klimafotavtrykk. Nå er vi i gang med en grundig kartlegging av vår verdikjede som vil sikre at vi oppfyller rapporteringskravene i den nye åpenhetsloven.

Funnene fra våre aktsomhetsvurderinger vil publiseres senest 1. juli.

Kort om loven:

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

(Kilde: https://www.forbrukertilsynet.no/apenhetsloven)