Data- og MMS-innstillinger på Android Oreo

Innstillinger Android:

 • Gå til Innstillinger
 • Velg Nettverk og Internett
 • Velg Mobilnettverk
 • Sjekk at Mobildata er haket på
 • Trykk Avansert
 • Velg Navn på tilgangspunkt
 • Trykk Telenor

Legg så inn innstillinger for MMS og Internett:

 • Velg Tilgangspunktnavn
 • Trykk på plusstegnet til venstre for menyknappen
 • Navn: Telenor
 • APN: telenor.smart
 • MMSC: http://mmsc/
 • MMS-proxy: mms-proxy.telenor.no
 • MMS-port: 8080
 • MCC: 242
 • MNC: 01
 • Godkjenningstype: PAP
 • APN-protokoll: IPv4/IPv6
 • Lagre
 • Marker det nye tilpunktsnavnet for at dette skal brukes
Var dette svaret nyttig?
Ja Nei