Info om kraftavtalen

Forvaltningskraft med binding