Tilbud i samarbeid med Spenst Norge

Aktiv

Vilkår

Fjordkraft ordner alle de praktiske tingene i forbindelse med etablering av strømavtalen.

SALGSID / REF.NR.:
Betingelser:
 
Fastbeløp (kr/mnd)

Fastbeløp (kr/mnd)

Fastpris (øre/kWh)

Bunnpris påslag

Volum (kWh)


Premie (øre/kWh)

Pristak (øre/kWh)


Oppstartsdato:

STRØMAVTALE:
Navn på bedriften:
Organisasjonsnummer:
Navn på kontaktperson:
Navn på kontaktperson:
E-postadresse til kontaktperson:
Mobil-/telefonnummer til kontaktperson:
Betalingstype:
Betalingstjeneste Full kontroll
Norsk vannkraft:
Trippelgaranti:
Prismatch utløpsdato:
Vardia Forsikring
Ønsker fornybar energi
Kommentarer:
Omfatter alle bedriftens anlegg
Ja
Den gamle adressen:

 
Dato for utflytting:
Måleravlesning på utflyttingsdato:
Målepunkt-ID / Målernummer:
Kommentarer:
Navn på innflytter:
Telefon til innflytter:

 
Adresse for strømregning:

 
Dato for måleravlesning:
Målerstand på avlesningsdato:
Målernummer:
Målepunkt-ID:

Anlegg som omfattes:WEB01
Lukk