Et klimaløfte fra

Fjordkraft i Polen for å motta FNs klimapris

I desember 2018 var politikere og ledere fra hele verden samlet i Katowice i Polen for å bli enige om hvordan vi skal nå målene i Parisavtalen. Fjordkraft var til stede for å fortelle om klimatiltaket Klimanjaro og for å motta FNs klimapris.

– Skal vi nå målene fra Parisavtalen må vi endre spillereglene, sier konsernsjef i Fjordkraft, Rolf Barmen.

Arnstein Flaskerud (venstre) or Rolf Barmen (høyre) under klimatoppmøtet i Katowice

Arnstein Flaskerud (venstre) or Rolf Barmen (høyre) under klimatoppmøtet i Katowice

Første norske selskap som mottar prisen

Fjordkraft er en av årets fire vinnere i kategorien «Climate Neutral Now». Prisen vant de for klimatiltaket Klimanjaro. Totalt ble 560 prosjekter vurdert av FN, og klimaprisen gis til innovative og skalerbare prosjekter som enkelt kan kopieres av andre.

– Klimanjaro-prosjektet kan innføres av alle selskaper, i alle bransjer og i alle land. FN-prisen inspirer oss til å jobbe enda hardere for å få flere med på laget. Sammen kan vi skape en dominoeffekt som overgår alle andre klimatiltak, sier Barmen.

Her kan du lese mer om Klimanjaro.

Bruk av markedsmakt gir resultater

Klimanjaro er et tiltak Fjordkraft vedtok i 2016 om at alle leverandørene våre må forplikte seg til å følge FNs standard for klimanøytralitet innen 1. januar 2019. Går ikke leverandørene med på kravet mister de Fjordkraft som kunde. På denne måten gjør Klimanjaro det dyrere å forurense og øker etterspørselen etter grønne løsninger.

– Vi bruker vår markedsmakt til å kutte utslipp. I stedet for å vente på krav fra myndighetene tar vi ansvar både for oss selv og for våre leverandører. Nå håper vi at flere selskap vil følge etter, sier Barmen.

Mye oppmerksomhet

Oppmerksomheten har vært stor rundt Klimanjaro på klimatoppmøtet. På morgenen den 11. desember deltok konsernsjefen i en livestream på Facebook som ble kringkastet til UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) sine 472 247 Facebook-følgere.

Direktør Rolf Barmen (til høyre) blir intervjuet av FN

Direktør Rolf Barmen (til høyre) blir intervjuet av FN

Senere på kvelden ble Fjordkraft ropt opp på scenen foran statsledere, politikere og miljøorganisasjoner fra hele verden. Det er første gang et norsk prosjekt mottar FN klimapris. Bertrand Piccard, CEO i Solar Impulse og FN Godwill ambassadør overrakte prisen.

– Klimaendringene akselererer i høy fart. FN-prisen gir oss tro på at vi sammen kan endre spillereglene og gjøre klimanøytralitet til en universell standard, ikke bare et ideal, sier Barmen.

Du kan lese mer om FNs begrunnelse her.