Et klimaløfte fra
English

Bli med og forandre verden litt

Vi krever at våre faste leverandører skal være klimaforpliktet. Sammen skaper vi en klimavennlig verdikjede. Fjordkrafts klimaløfte

Dominoeffekt for klimaet

Vårt mål er å skape et marked der klimaforpliktelse ikke bare er idealet, men den nye standarden. Hos oss handler det ikke bare om hva vi som bedrift kan gjøre selv – men også hvordan vi kan påvirke de bedriftene vi samarbeider med.

Slik fungerer det