Hva skjer hvis jeg skylder Steddi penger, eller motsatt?

Det er helt normalt at saldoen din hos Steddi veksler mellom å være i pluss og minus. Derfor skjer det ikke noe hvis saldoen går litt opp eller ned.

Men hvis differansen mellom det du har betalt inn og det du har brukt blir for stor, vil Steddi beregne beløpet du skal betale på nytt. I så fall får du en SMS med informasjon om hva det nye beløpet blir.

Var dette svaret nyttig?
Ja Nei