Info om strømavtalen

Landbruk Balansert

Med Balansert får du en forvaltningsavtale med prissikring. Avtalen demper svingningene og gir mer forutsigbare strømkostnader. Med denne strømavtalen får du 50 % prissikring med resten av volumet i spot. Våre kraftforvaltere kjenner markedet og jobber aktivt for å oppnå gode sikringspriser for våre kunder.

Prisinformasjon

Du får den strømprisen som forvalterne oppnår. I tillegg kommer påslag og fastbeløp.

  • Sikret pris
  • Månedlig fastbeløp: 24.00 kr/mnd
  • Påslag strøm: 2.83 øre/kWh

I påslaget er lovpålagte kostnader for elsertifikat inkludert. Denne ordningen bidrar til å finansiere strøm produsert fra fornybare energikilder.

Vi fikser det praktiske

Når du bestiller strøm fra oss, ordner vi alt det praktiske. Du slipper å kontakte din lokale netteier for å gi beskjed om at du skal ha strøm fra Fjordkraft.

Nettleie fra din lokale netteier kommer i tillegg til strømprisen. For å gjøre det enkelt får du strøm og nettleie samlet på én regning. Du slipper selvsagt å betale noe på forskudd, du betaler kun for den strømmen du allerede har brukt.

Du kan sammenligne strømavtaler på Forbrukerrådets strømprisportal.

Avtalevilkår