Info om strømavtalen

Landbruk Balansert

Med Balansert får du en forvaltningsavtale med prissikring. Avtalen demper svingningene og gir mer forutsigbare strømkostnader. Med denne strømavtalen får du 50 % prissikring med resten av volumet i spot. Våre kraftforvaltere kjenner markedet og jobber aktivt for å oppnå gode sikringspriser for våre kunder.

Prisinformasjon

Du får den strømprisen som forvalterne oppnår. I tillegg kommer påslag og fastbeløp.

  • Påslag strøm: 2.83 øre/kWh
  • Månedlig fastbeløp: 24.00 kr/mnd

I påslaget er lovpålagte kostnader for elsertifikat inkludert. Denne ordningen bidrar til å finansiere strøm produsert fra fornybare energikilder.

Vi fikser det praktiske

Når du bestiller strøm fra oss, ordner vi alt det praktiske. Du slipper å kontakte din lokale netteier for å gi beskjed om at du skal ha strøm fra Fjordkraft. Bestiller du strøm til en ny adresse, får du automatisk tilsendt vilkår for nettleie fra din netteier.

Nettleie fra din lokale netteier kommer i tillegg til strømprisen. For å gjøre det enkelt får du strøm og nettleie samlet på én regning. Du slipper selvsagt å betale noe på forskudd, du betaler kun for den strømmen du allerede har brukt.

Du kan sammenligne strømavtaler på Forbrukerrådets strømprisportal.

Avtalevilkår