Info om strømavtalen

Innlandskraft Trygg

Dette er en forvaltningsavtale som hjelper deg med å kutte prisen ved å kombinere strøm til spotpris og prissikring. Ved hjelp av våre kraftforvaltere knytter du forbruket opp i vår handelsportefølje som gir deg en unik mulighet å få lavest mulig pris over tid. 

Sikringsresultatet vises på din faktura, slik du kan følge med på resultatet.
 

Prisinformasjon

Du får den strømprisen som forvalterne oppnår. I tillegg kommer påslag og fastbeløp.

  • Månedlig fastbeløp: 88.00 kr/mnd

I påslaget er lovpålagte kostnader for elsertifikat inkludert. Denne ordningen bidrar til å finansiere strøm produsert fra fornybare energikilder.

Vi fikser det praktiske

Når du bestiller strøm fra oss, ordner vi alt det praktiske. Du slipper å kontakte din lokale netteier for å gi beskjed om at du skal ha strøm fra Fjordkraft. Bestiller du strøm til en ny adresse, får du automatisk tilsendt vilkår for nettleie fra din netteier.

Nettleie fra din lokale netteier kommer i tillegg til strømprisen. For å gjøre det enkelt får du strøm og nettleie samlet på én regning. Du slipper selvsagt å betale noe på forskudd, du betaler kun for den strømmen du allerede har brukt.

Du kan sammenligne strømavtaler på Forbrukerrådets strømprisportal.

Avtalevilkår