Info om strømavtalen

Strøm til Innkjøpspris

Innkjøpspris er en strømavtale der strømprisen følger spotprisene i markedet. Spotprisen for strøm svinger hele tiden, men over tid gir en slik avtale deg lav strømpris.

 

Prisinformasjon

Du betaler spotpris for strømmen.

  • Månedsbeløp: 24 kr
  • Påslag på 3,83 øre/kWh kommer i tillegg til spotpris.

Påslaget inkluderer lovpålagte kostnader for elsertifikat. Det innebærer at du som forbruker er med på å finansiere kraft produsert fra fornybare energikilder.