Info om strømavtalen

Spotpris

Med spotpris betaler du det samme som vi kjøper strømmen for. Dette er den mest populære avtaleformen for strøm.

 

Prisinformasjon

Fjordkrafts innkjøpskostnader kommer i tillegg til spotprisen.

  • Månedsbeløp: 19 kr
  • Påslag på 3,83 øre/kWh kommer i tillegg til spotpris.

Påslaget inkluderer lovpålagte kostnader for elsertifikat. Det innebærer at du som forbruker er med på å finansiere kraft produsert fra fornybare energikilder.