Info om strømavtalen

Fornybar strøm

 

Opprinnelsesgaranti for rene energikilder

Fordi strømmarkedet er internasjonalt, kan det være vanskelig å vite hvor strømmen man kjøper kommer fra. Derfor er det innført et marked for opprinnelsesgarantier. Ved å kjøpe slike garantier kan du sikre deg at pengene du betaler for strømmen går til produsenter som lager fornybar energi.

Les mer om fornybar energi