Info om strømavtalen

Fastpris Nord

Med Fastpris har du en avtalt pris for en gitt periode. På denne måten unngår du prisvariasjoner i strømmarkedet. Avtalen passer for deg som ønsker forutsigbarhet.

Med Fastpris har du en avtalt pris for en gitt periode. På denne måten unngår du prisvariasjoner i strømmarkedet. Avtalen passer for deg som ønsker forutsigbarhet.

  • Strømpris: 37.49 øre/kWh
  • Månedlig fastbeløp: 23.75 kr/mnd