Info om strømavtalen

Dugnadsstrøm

Gjennom klubben din får du strøm til innkjøpspris hos Fjordkraft. Du betaler det samme som vi kjøper strømmen for, enkelt og greit.

 

Prisinformasjon

Du får strømmen til spotpris, dvs det samme som vi kjøper den for.

Påslaget inkluderer lovpålagte kostnader for elsertifikat. Det innebærer at du som forbruker er med på å finansiere kraft produsert fra fornybare energikilder.