Info om strømavtalen

PowerSpot

Strømavtalen med Power er ikke lenger i salg. Tilbudet ble avsluttet 1.mars.2023.


Prisinformasjon

  • Påslag strøm: 5.99 øre/kWh
  • Månedlig fastbeløp: 39.00 kr/mnd

I påslaget er lovpålagte kostnader for elsertifikat inkludert. Denne ordningen bidrar til å finansiere strøm produsert fra fornybare energikilder.

Priser og betingelser holdes uendret i minimum tolv måneder fra bestillingsdato. Avtalen har 6 mnd bindingstid og et eventuelt bruddgebyr på 500 kr.