Info om strømavtalen

NSF - Norsk Sentrumsforum

Strømavtalen som senker prisene. Dette er en forvaltningsavtale hvor våre kraftforvaltere handler strøm på vegne av deg som kunde for å oppnå en bedre pris enn spot. Sikringsresultatet blir presentert på din faktura slik at du kan til enhver tid følge med på resultatet.

Prisinformasjon

Du får den strømprisen som forvalterne oppnår. I tillegg kommer påslag og fastbeløp.

  • Månedlig fastbeløp: 24.00 kr/mnd
  • Påslag strøm: 7.40 øre/kWh

I påslaget er lovpålagte kostnader for elsertifikat inkludert. Denne ordningen bidrar til å finansiere strøm produsert fra fornybare energikilder.

Vi fikser det praktiske

Når du bestiller strøm fra oss, ordner vi alt det praktiske. Du slipper å kontakte din lokale netteier for å gi beskjed om at du skal ha strøm fra Fjordkraft.

Nettleie fra din lokale netteier kommer i tillegg til strømprisen. For å gjøre det enkelt får du strøm og nettleie samlet på én regning. Du slipper selvsagt å betale noe på forskudd, du betaler kun for den strømmen du allerede har brukt.

Du kan sammenligne strømavtaler på Forbrukerrådets strømprisportal.

Avtalevilkår