Info om strømavtalen

Elbil-avtalen

Dette er en gunstig strømavtale for deg med elbil, som gir deg 2 øre i rabatt per kWh du bruker. Avtalen inkluderer opprinnelsesgaranti. Da er du sikret at pengene du betaler for strømmen går til produsenter som lager fornybar energi.

Dette er en avtale som gir en fastsatt strømpris for en kortere periode, slik at du får forutsigbarhet for hvordan strømprisene blir fremover.

Du kan være trygg på at vi varsler prisendringer minimum 14 dager før de trer i kraft – slik at du alltid vet hvilken strømpris du har. Avtalen passer for deg som:

  • Ønsker enkel oversikt over strømprisene
  • Vil ha samme strømpris hele døgnet
  • Ikke vil bekymre deg for hyppige prissvingninger

Prisinformasjon

  • Strømpris: 575.00 øre/kWh
  • Månedlig fastbeløp: 19.00 kr/mnd
  • Rabatt: -2.00 øre/kWh

I strømprisen er lovpålagte kostnader for elsertifikat inkludert. Denne ordningen bidrar til å finansiere strøm produsert fra fornybare energikilder.

Med denne strømavtalen får du opprinnelsesgaranti. Du er altså garantert at det produseres like mye fornybar kraft som den mengden strøm du bruker.

Vi fikser det praktiske

Når du bestiller strøm fra oss, ordner vi alt det praktiske. Du slipper å kontakte din lokale netteier for å gi beskjed om at du skal ha strøm fra Fjordkraft. Bestiller du strøm til en ny adresse, får du automatisk tilsendt vilkår for nettleie fra din netteier.

Nettleie fra din lokale netteier kommer i tillegg til strømprisen. For å gjøre det enkelt får du strøm og nettleie samlet på én regning. Du slipper selvsagt å betale noe på forskudd, du betaler kun for den strømmen du allerede har brukt.