Info om strømavtalen

Fjordkraft Balansert

Med Balansert får du en forvaltningsavtale med prissikring. Avtalen demper svingningene i strømprisen og gir mer forutsigbare strømkostnader. Med denne strømavtalen får du 50 % prissikring. Våre kraftforvaltere kjenner markedet og jobber aktivt for å oppnå gode sikringspriser for våre kunder.

 

Fakta om Balansert

  • Prissikring på 50 % av forbruket
  • Redusert risiko ved å spre strømkjøpet utover året
  • Lavere pris over tid
  • Ingen forskuddsbetaling
  • Ingen bindingstid 

Balansert er en strømavtale av typen indekshandel hvor forvalter foretar prissikringer over 250 handelsdager med formål om å spre innkjøpsrisikoen. Strømavtalen kombinerer sikring og spot og gir deg en langsiktig avtale med en grad av forutsigbarhet. Denne produktstrukturen vil gi en jevnere priskurve gjennom året, uten de for høye toppene og dype dalene.

Avtalt volum er det estimerte årsforbruk fra netteier ved avtaleinngåelse med mindre annet er avtalt, og oppdateres kun etter avtale. Fysisk forbruk som avviker fra avtalt volum, vil bli avregnet mot spotpris, og vises som over- og underforbruk på faktura.

Prisinformasjon

Du får den strømprisen som forvalterne oppnår. I tillegg kommer påslag og fastbeløp.

  • Månedlig fastbeløp: 98.75 kr/mnd
  • Påslag strøm: 6.87 øre/kWh
  • Sikret pris

I påslaget er lovpålagte kostnader for elsertifikat inkludert. Denne ordningen bidrar til å finansiere strøm produsert fra fornybare energikilder.

Vi fikser det praktiske

Når du bestiller strøm fra oss, ordner vi alt det praktiske. Du slipper å kontakte din lokale netteier for å gi beskjed om at du skal ha strøm fra Fjordkraft.

Nettleie fra din lokale netteier kommer i tillegg til strømprisen. For å gjøre det enkelt får du strøm og nettleie samlet på én regning. Du slipper selvsagt å betale noe på forskudd, du betaler kun for den strømmen du allerede har brukt.

Du kan sammenligne strømavtaler på Forbrukerrådets strømprisportal.

Avtalevilkår