Vom og Hundemat produserer fôr av rå fisk og kjøtt, og målet er å levere den mest naturlige og næringsrike hundematen på markedet. Med strømavtalen Virke Forutsigbar slipper de å bekymre seg for at høye strømpriser ødelegger fortjenesten!

 

I 2021 har vi spart ca 566 000 kr i strømkostnader ved å ha Virke Forutsigbar fremfor å ligge åpent i spotmarkedet

I starten var det hundekjørerne som var målgruppen, og fôret ble produsert på kjøkkenbenken til gründerne Henni og Magne Østby i Trøgstad. Etter at Robert Sørlie vant Iditarod i 2003 - verdens tøffeste og lengste hundesledeløp - med VOM som «drivstoff», økte interessen. Nå har Vom og Hundemat utviklet produktserier tilpasset alle typer hunder, i tillegg til en egen serie for katter. Kundene er nå alle typer hund og katteeiere, i mange europeiske land.

 

Forutsigbare strømkostnader er viktig for lønnsomheten

Produksjonen foregår fortsatt på gården, men kjøkkenbenken er erstattet av et moderne produksjonslokale med både fryselager og kjølelager, og antall ansatte har passert 30. Dette gir et betydelig strømforbruk, og en god strømavtale er viktig for lønnsomheten til Vom og hundemat.

- Vi er medlemmer av VIRKE, og benytter oss av fordelsavtalen på strøm gjennom Fjordkraft, forteller daglig leder Ole Magnus Østby. - Produksjonen vår krever mye strøm, og en god oversikt over strømkostnadene er viktig for å kunne sette rett pris på produktene våre. Dette er en av grunnene til at vi har valgt avtalen Virke Forutsigbar.

 

Les mer og bestill din Virke-strømavtale her

 

Smarte strømsparetiltak

I tillegg til å velge en strømavtale som gir forutsigbarhet, gjør bedriften også flere andre tiltak for å redusere kostnadene.

- Vi bruker varmen fra fryseaggregatene til å varme opp lokalene, og vurderer også om vi skal investere i solceller, sier Ole Magnus Østby.

Seks strømavtaler som Virke(r)

Som medlem i Virke for du tilgang til ekstra gode strømavtaler fra Fjordkraft. Vi tilbyr seks ulike avtaler, slik at alle skal finne en avtale som er godt tilpasset sitt behov.

I tillegg til ekstra god pris, får du som virkemedlem ingen fastbeløp per måned, og halv pris på energirapporteringsverktøyet Min Bedrift.

Ved å bruke analysene og rapportene i Min Bedrift aktivt, kan dere spare mye på energikostnadene. Et eksempel er effektanalysen. Ved å redusere effekttoppene kan dere oppnå store besparelser på nettleien.

 

Les mer om effektanalysen og få flere strømsparetips her (åpnes i nytt vindu)

 

To av avtalene er nye nå i januar, Virke Kraftforvaltning 90 og Virke Klimasmart.

 

Virke Kraftforvaltning 90

Virke kraftforvaltning 90 gir bedriften en strømavtale som kombinerer prissikring og spotpris. Dette er en langsiktig forvaltningsavtale hvor produktstrukturen vil gi en jevnere priskurve gjennom året. Målet er å gi større forutsigbarhet og unngå de høye pristoppene, spesielt i vintermånedene hvor det normalt er høyere strømpriser i markedet. Avtalen har en sikringshorisont på inntil 2 år, og en sikringsgrad på inntil 90 %.

 

Virke Klimasmart
Med Virke Klimasmart vil strømprisen til bedriften din følge markedet gjennom året uten de store prissvingningene time for time. Klimasmart strøm leveres med opprinnelsesgarantier fra norske vannkraftverk.

 

Virke Forutsigbar
Virke Forutsigbar er den avtalen som Vom og Hundemat har. Avtalens hensikt er å kutte pristoppene, i vinterhalvåret slik at dere får jevnere strømregninger og reduserer risikoen for høye strømpriser. Avtalen har en sikringshorisont på 2 år, og kombinerer 50% prissikring med 50% spotpris. Innkjøpsstrategien er satt opp slik at handelen spres over 250 handelsdager i året for å redusere timing risikoen for kundene.

 

I tillegg tilbyr vi avtalene Virke Aktiv, Virke Spot og Virke spot med tak. Dette er strømavtaler som er sterkt knyttet til spotprisen, og i dagens marked med høye priser og store svingninger er ikke dette noe vi anbefaler.

 

Du kan lese mer og bestille alle seks avtalene her

 

Hundespann vom og hundemat