Melding om prisendringer

Fra 1.juni erstatter Fjordkraft fakturagebyr med administrasjonsgebyr. Om ikke annet er avtalt påløper gebyr for administrasjon av fakturering etter de til enhver tids gjeldende satser.

Du finner til enhver tid oppdaterte vilkår for din strømavtale her. Har du spørsmål? Ta kontakt med våre bedriftsrådgivere på 230 06100